2008-08-17

Magiska ögon.

Hittade just dessa bilder.
Viss är dom vackra?!


Citat: "Life can only be understood backwards, but it must be lived forwards."
Soren Kierkegaard

onödigt vetande: Du blinkar över 10 miljoner gånger per år.

Inga kommentarer: