2008-07-08

Lite information om mitt favoritdjur elefanten.

Elefanten är ett däggdjur. De lever i Afrika och Asien.

Utseende.
Elefanten är störst av de däggdjur som finns idag. Det anletsdrag som mest förknippas med den är snabeln. Den består av 40000 olika muskler. Spetsen av snabeln har tunn hud och fina känsel hår. Elefanten använder den till allt från att äta med till att hälsa på andra elefanter med. När elefanten badar använder den snabeln till att att suga upp vatten som den sen duschar sig med. Ett annat karaktäristiskt drag är betarna som bildats av de mellersta framtänderna. Även öronen är typiska för elefanten. De är stora och rikligt försedda med blodkärl. Elefanten kan kyla av sig genom att vifta med dom.Beteende.
Elefanten är mycket social. När elefanter kommunicerar med varandra använder de sig av ljud, kroppskontakt och dofter. De kan frambringa så låga ljud att vi människor inte kan höra det. Elefanter lever i grupper av honor och ungar. Elefant hanarna lever oftast ensamma. Honorna och ungarnas grupper består av cirka 20 elefanter. Familjebanden är starka mellan alla i gruppen. De flesta familjegrupper innehåller en gammal elefant som kallas materiark. Hon är gruppens självklara ledare. Gruppens sammanhållning är stark. När någon ska föda samlas resten av gruppen runt den för att hjälpa till. En sjuk eller skadad elefant blir stöttad av de andra som går tättt intill på var sida och stödjer den sjuke med snablarna. När en i gruppen dr samlas de andra runt den en stund innan de drar vidare.

Vad äter de?
Elefanter är långt ifrån kräsna när de gäller mat. De äter blad, kvistar, grenar, bark, gräs, buskar, rötter, växter och blommor. Men mest tycker de om frukt och bär. En vuxen elefant äter 100-150 kg mat per dygn. 16-18 timmar per dygn tillbringar de med att äta. Elefanterna är beroende av vatten. De är alltid nära ettt vattenhål och dricker upp till 200 liter per dag.Historia.
Elefanten har många utdöda släktingar som Moeritherierna, Elepantidae, Mammutidae och Stegodontidae. Dessa såkallade snabeldjur utveklades i Afrika. Men för cirka 18 miljoner år sedan spred de sig över till Europa, Asien och Nordamerika. De nådde senare även över till Sydamerika. De dominerade jorden under miljoner år med över 350 arter. De fanns i alla världsdelar utom Australien. Idag är elefanten det ända snabeldjur som finns kvar.


Arter.
Det finns asiatiska och afrikanska elefanter. Den asiatiska har små öron, slät hy medan den afrikanska har stora öron och skrynklig hy. De afrikanska har alltid betar medan det är ovanligt hos de asiatiska. De afrikanska har två såkallade fingrar på sin snabel. Därför kan de greppa saker med sina fingrar medan de asiatiska måste rulla snabeln runt det föremål de vill plocka upp.

Inga kommentarer: